Buluğu'l Meram Şerhi – 3, Nureddin Itr
Kitaplar
Nureddin Itr

Buluğu'l Meram Şerhi – 3

Oku
Bulûğu'l-Meram, Allah Teâlâ'nın, müellifine ve telifine bereket lütfettiği kitaplardan biridir. Gerek hadis ve gerekse fıkıh ilmi için vazgeçilmez kaynaklardandır. Asrımızın önemli hadis çalışmalarında ismi bulunan Nureddin Itr hocamizin şerhiyle çok daha pratik ve yararlı hâle gelen bu önemli eser yayınevimiz tarafından bir kere daha Türkçe'ye çevrildi. Hadis ve fıkıh ilimlerinde önemli bir kaynak olan bu esere hizmeti Rabbimizin lütfu sayıyor ve muhtevasındaki ilimden tüm okurlarımızın da istifade etmesini umuyoruz.
2.016 yazdırılmış sayfalar

İzlenimler

👍
👎
💧
🐼
💤
💩
💀
🙈
🔮
💡
🎯
💞
🌴
🚀
😄

Kitabı ne kadar sevdiniz?

Giriş yap veya Kaydol

Alıntılar

tesbihderyasir1
tesbihderyasir1alıntı yaptıgeçen ay
Mugnî, 7/619.

Bedâi’, 4/42; Fethu’l-Kadîr, 3/313, 314; Hâşiyetü’l-Adevî, 2/871. Mâlikîler’e göre böyle bir evlilikte annenin yeni kocasıyla zifafa girmiş olması şartı aranır ve sadece nikâh akdi yeterli görülmez. (Bkz: Hâşiyetü’d-Düsûkî, 2/529, 530) Minhâc’da şu ifade geçmektedir: “Çocuğun annesi onun amcasıyla veya amcasının oğluyla evlenirse hadâne hakkı düşmez.” (Bkz: Şerbînî, Minhâc, 3/455) İbni Kudâme ise şöyle demiştir: “Çocuğun annesi, onun amcası gibi hadâne hakkı olan bir adamla evlenirse…” (Bkz: Mugnî, 7/619, 620)

Ahmed, 2/246; Ebu Davud, Talâk, 2/283, 284; Tirmizî, Ahkâm, 3/638; Nesaî, Talâk, 6/185; İbni Mace, Ahkâm, 2/787, 788Hadisin senedi Hilâl b. Ebi Meymûne-Ebu Meymûne-Ebu Hureyre şeklindedir. Hilâl b. Ebi Meymûne’nin tam adı Hilâl bAli b. Üsâme’dir. Nesaî’nin belirtiğine göre Hilâl’de bir beis yoktur. Ebu Hâtim’e göre o bir şeyh olup hadisi yazılır. İbni Hibbân da onu sikalar arasında zikretmiştirİbni Hacer de Takrîb’de onu sika saymıştır. (Bkz: Kâşif, 2/342; Sikâtü İbni Hibbân, 5/502) Ebu Meymûne ise Hilâl’in babası olan Ebu Meymûne değildir. Onun nisbesi el-Fârisî, el-Medenî, el-Ebbâr’dır. Tirmizî onu Süleym diye isimlendirmiştir. Ebu Davud ve Hâkim’in senetlerinde şu ibare geçmektedir: “Hilâl bÜsâme’den nakledildiğine göre, Medineli ve doğru sözlü bir dama olan Ebu Meymûne Süleyman şöyle demiştir: Ben Ebu Hureyre ile birlikteyken bir adamla karısı arasında geçen tartışmadan söz ederek şöyle dedi…” Iclî’nin belirttiğine göre Ebu Meymûne Medineli bir tâbiî olup sikadır. Başkaları da onu sika saymıştır. İbni Hacer de onun sika olduğunu söylemiştir. (Bkz: Kâşif, 2/466; Tahzîb, 12/253) Tirmizî, İbni Hibbân ve Hâkim hadisi sahih bulmuş, Zehebî de ona muvafakat etmiştir. (Mevâridü’z-Zam’ân, 1/513; Hâkim, 4/97; Nasbu’r-Râye, 3/269) Râvinin adı konusundaki ihtilafın zararı yoktur. Çünkü râvinin şahsı bilinmektedir. (Bkz: Kifâye, 375; Usûlü’l-Cerh ve’t-Ta’dîl, 95, 96)
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)