Kitaplar
Nergishan Dileklen

Ömer Hayyam

  Hilal Şençelikalıntı yaptı4 yıl önce
  toprağa karışan zerrelerimizden çömlekçinin tokatlar indirerek çamur yoğurması, toprakta biten yeşilliklerin ve çiçeklerin, toprak altına gömülmüş lâle yanaklı bir güzelden beslenmesi, ay ışığının mezarımıza nurlar saçması, âlim dediğimiz kişilerin, bir zaman masallar anlattıktan sonra uykuya dalan biçareler
  Cihangir Gökçealıntı yaptı4 yıl önce
  “Derler ki gider cahîme âşık, sarhoş;
  Bir söz ki bu, gönlüme gelir pek nâ hoş.
  Sarhoş ile âşıksa cehennemlik eğer,
  Cennet avucumdur, içi ammâ bomboş.
  Ey hilkat u halkın evvel ü âhırı yâr,
  İster beni afvet, ister eyle âzâr;
  Mihrâbda sensiz arzı tâatdansa
  Meyhânede yeğ seninle olmak ber kâr
  bilginsevincalıntı yaptı3 yıl önce
  Bitti mi oyun, sandıktayız hepimiz.
  Gelmem mi fena yoksa benim, dünyaya?
  Gitmem mi gazel; anlamadım pek ya.
  Maksat ne gelişten, bu kalıştan bilmem;
  Hem istemeden gel, gene çek, git orya.
  Mukaddess Şahanalıntı yaptı20 gün önce
  Cehennem, ehil olmayanla konuşmadır.
  Meric Gundoganalıntı yaptı4 ay önce
  İngiliz edîbi Edward Fitzgerald’ın Hayyam rubailerinin manzum tercümesidir (1859). Fitzgerald, Hayyam’ın 75 rubaîsini tercüme etmiştir
  Ömer Hayyâm’a izafe olunan yüzlerce rubai arasında
  Misir Məmmədlialıntı yaptıgeçen yıl
  Süleyman başkadır. Bizden aşk ve muhabbet tesiriyle

  Sararmış çehre ile sade elbiseler iste. Sırmalı kumaş

  Satılan pazar burada değil başka yerdedir.
  Misir Məmmədlialıntı yaptıgeçen yıl
  Ey Allah! Sen cömertsin. Cömertlik, af edilmek,

  Bağışlamak haktır. İlk günahkâr

  Neden cennetten kovuldu.

  Benim ibadetime karşı bana iyi muamele edersen

  Bu bir lütuf olmaz. Ben âsi ve gühankâr olduğum zaman

  Beni bağışlarsan bana cömertlik göstermiş olursun
  Misir Məmmədlialıntı yaptıgeçen yıl
  Ovada her kızıl lalenin teni

  Bir padişahın kanıyla beslendi.

  Yerden biten şu mor menekşe yok mu?

  Bir güzelin yanağındaki bendi.
  Misir Məmmədlialıntı yaptıgeçen yıl
  Dünyayı ayakları altında ezip yıpratanlar,

  Onu aramak için iki dünyada da koşup duranlar,

  Bilmiyorum ki şu hali, bu âlemi,

  Olduğu gibi anlayabildiler mi?
  Misir Məmmədlialıntı yaptıgeçen yıl
  Zevk eyle ki, bizi bir gün yokluk alacak!

  En son bu karanlık yere herkes dalacak!

  İç zevk ile, gam çekme; bu devran gamını

  Çeksin o ki devranla beraber kalacak!
  Misir Məmmədlialıntı yaptıgeçen yıl
  Var mı dünyada günah işlemeyen söyle:

  Yaşanır mı hiç günah işlemeden söyle;

  Bana kötü deyip kötülük edeceksen,

  Yüce Tanrı, ne farkın kalır benden, söyle.
  Misir Məmmədlialıntı yaptıgeçen yıl
  Dünya dediğin bir bakışımızdır bizim;

  Ceyhun nehri kanlı göz yaşımızdır bizim;

  Cehennem, boşuna dert çektiğimiz günler,

  Cennetse gün ettiğimiz günlerdir bizim.
  Misir Məmmədlialıntı yaptıgeçen yıl
  Bir kâküle bağlı gelmişiz âleme biz,

  Bel bağlamadık neş’eye biz, mateme biz!

  Halk Kâbe’den Allah’a tapar, döndü, fakat

  Döndük, puta secdeler edip ademe biz.
  Misir Məmmədlialıntı yaptıgeçen yıl
  Zâhiren mescide geldikse namaza, niyaza,

  Gelmedik bil ki hakikatte sevap almaya biz.

  Bir vakitler oradan çaldığımız seccade

  Çok harab oldu da geldik yeniden çalmaya biz!
  Misir Məmmədlialıntı yaptıgeçen yıl
  Ne senin visaline elim varıyor.

  Ne bir an senden ayrılığa tahammülüm var.

  Ne kimseye çekdiğim derdi söylemeye cesaretim var.

  Ne müşkül iş, ne garip dert, ne güzel iştiyak.
  Misir Məmmədlialıntı yaptıgeçen yıl
  Benim bu dünyaya gelmemden

  Kâinat bir şey kazanmadı.

  Gitmemden de ne şerefi, ne şanı artmış olacak.

  Bu dünyaya

  Neden geldim, buradan neden gidiyorum, iki kulağım

  Buna dair tek söz duymadı kimseden.
  Misir Məmmədlialıntı yaptıgeçen yıl
  Her gün, diyorum, etmeliyim içmeye tövbe.

  Cam içre dolup taşmış olan badeye tövbe.

  Lâkin bakarım, her yana gül mevsimi gelmiş;

  Tanrım, edeyim bari derim, tövbeye tövbe
  Misir Məmmədlialıntı yaptıgeçen yıl
  Ey Hayyam! İşlenmiş günah için bu kadar sıkılmaya,

  Mateme yer yok. Gam yemeden; az olsun, çok olsun

  Ne yarar var? Günah işlemeyen için af olmaz.

  Af günah için konmuştur.

  Korkacak, gam yiyecek ne var
  Misir Məmmədlialıntı yaptıgeçen yıl
  bilge pîr, daha erken kalk,

  Toprak pişiren çırağa, daha sertçe bak,

  Ona de; elesin Keykubâd’ın beyni ile;

  Pervîz’in gözünü, yumuşak yumuşak.
  Misir Məmmədlialıntı yaptıgeçen yıl
  Biz kuklayız, elde kukla oynar bu felek;

  Gerçek, bu sözüm masal değildir, gerçek!

  Varlık denilen sahnede oynarken oyun

  Yokluk denilen sandığa girdik tek tek!
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)