İşbaşında Duygusal Zeka, Daniel Goleman
Kitaplar
Daniel Goleman

İşbaşında Duygusal Zeka

Oku
bugumeliscaglayan
bugumeliscaglayanalıntı yaptı2 ay önce
Dayanıklılık, inisiyatif, iyimserlik ve uyumluluk gibi içsel nitelikler yeni bir gerçeklik kazanıyor.
bugumeliscaglayan
bugumeliscaglayanalıntı yaptı2 ay önce
kişiler kendi duygularıyla ve dürtüleriyle başa çıkmakta, kendi kendilerini motive etmekte, empatilerini ve sosyal maharetlerini bilemekte ustalaştıkça, bu yetenekleri de giderek pekişmektedir.
bugumeliscaglayan
bugumeliscaglayanalıntı yaptı2 ay önce
duygusal zekâ, hisleri başıboş bırakmak –”içini boşaltmak”– anlamına da gelmez. Tersine, hisleri uygun ve etkili biçimde ifade edilecek şekilde yöneterek, insanların ortak amaçları doğrultusunda birlik ve uyum içinde çalışmalarını sağlamak demektir.
bugumeliscaglayan
bugumeliscaglayanalıntı yaptı2 ay önce
inisiyatif ve empati, uyum gösterebilme ve ikna edicilik gibi kişisel vasıflar üzerinde odaklanıyor.
b3713569266
b3713569266alıntı yaptı3 ay önce
Yıldız elemanları ortalama düzeydeki elemanlardan ayıran özellikler arasında sadece tek bir bilişsel yeti vardı: Model tanıma; yani liderlerin, çevrelerindeki bilgi karmaşası içinden anlamlı trendleri seçip çıkartmayı ve geleceğe yönelik olarak stratejik çerçevede akıl yürütmelerini mümkün kılan, “genel manzarayı gören” düşünme tarzı.4
b3713569266
b3713569266alıntı yaptı3 ay önce
Kodak’ta mükemmellik için gereken diğer öğeler, Worden’ın ifadesiyle şunlardır: “Savınızı ne kadar iyi sunabiliyorsunuz? Güdü önemlidir; sabahın sekizinden akşam saat beşe kadar orada öyle oturup, hep dürtülmeye mi ihtiyaç duyuyorsunuz, yoksa bazı kişisel fedakârlıklarda bulunabilen, yüksek enerjili biri misiniz? Birlikte çalışılması zor bir insan mısınız, yoksa doğal bir lider olarak mı görülüyorsunuz? Diplomasi de önemlidir; kişisel ve kurumsal duyarlılıkları seziyor musunuz? Yaratıcı risklere girebiliyor ve uyum sağlayabiliyor musunuz? Başkalarının özgüvenini sarsan, kavgacı biri misiniz, yoksa diğer insanlara ilham verip onlara yol mu gösteriyorsunuz? Ve son olarak, proaktivite var: İşinizde bir etki yapacak şekilde takipçi, eyleme yönelik biri misiniz?”
b3713569266
b3713569266alıntı yaptı3 ay önce
Bir bilim adamı başkalarını etkileme ve ikna etme yetisinin yanı sıra, zorlu hedeflere ulaşmak için çaba harcamasını sağlayacak iç disipline sahip olmadığı sürece, dehası onu zirveye taşımaya yetmeyecektir. Tembel ya da ketum bir dâhi, tüm soruların cevaplarını kafasında saklıyor olabilir, ama kimse bunu bilmiyor ve umursamıyorsa, bu cevaplar pek bir şey ifade etmiyor demektir!
b3713569266
b3713569266alıntı yaptı3 ay önce
olağandışı başarılı okul müdürlerinin özelliği, öğretmenlerden ve anne-babalardan geribildirim alma yollarının arayışında olmaktır.
b3713569266
b3713569266alıntı yaptı3 ay önce
• İletişim: Açık olarak dinlemek ve inandırıcı mesajlar yollamak

• Çatışma yönetimi: Anlaşmazlıklarda uzlaşma ve çözüm sağlamak

• Liderlik: Bireylere ve gruplara ilham vermek ve yol göstermek

• Değişim katalizörlüğü: Değişimi başlatmak ya da yönetmek

• Bağ kurmak: Amaca hizmet edebilecek ilişkileri geliştirmek

• İmece ve işbirliği: Ortak hedefler doğrultusunda başkalarıyla çalışmak

• Ekip yetileri: Kolektif hedefleri izlerken grup sinerjisi yaratmak
b3713569266
b3713569266alıntı yaptı3 ay önce
Sosyal Beceriler

Başkalarında istenen tepkileri uyandırmakta usta olmak (Bkz. 8. ve 9. Kısım)

• Etki: Etkili ikna taktikleri kullanmak
b3713569266
b3713569266alıntı yaptı3 ay önce
Empati

Başkalarının hislerini, ihtiyaçlarını ve endişelerini anlamak (Bkz. 7. Kısım)

• Başkalarını anlamak: Başkalarının hislerini ve bakış açılarını sezmek ve sorunlarıyla etkin biçimde ilgilenmek

• Başkalarını geliştirmek: Başkalarının gelişim ihtiyaçlarını sezmek ve yeteneklerini pekiştirmek

• Hizmete yönelik olmak: Müşterilerin ihtiyaçlarını önceden görmek, kabul etmek ve karşılamak

• Çeşitlilikten yararlanmak: Farklı türlerden insanlar aracılığıyla fırsatları kullanmak

• Politik bilinç: Bir grubun duygusal akımlarını ve güç ilişkilerini okumak
b3713569266
b3713569266alıntı yaptı3 ay önce
• Yenilikçilik: Yeni fikir ve yaklaşımlara, yeni bilgilere açık olmak

Motivasyon

Hedeflere ulaşmayı sağlayan ya da kolaylaştıran duygusal eğilimler (Bkz. 6. Kısım)

• Başarma dürtüsü: Bir mükemmellik standartını yakalama veya yükseltme arayışı

• Bağlılık: Grup ya da kuruluşun hedeflerini benimsemek

• İnisiyatif: Fırsat doğduğunda harekete geçmeye hazır olmak

• İyimserlik: Engellere ve yenilgilere rağmen hedefler doğrultusunda yol almakta ısrar etmek

Sosyal Yeterlilik

Bu yeterlilikler ilişkilerle başa çıkma şeklimizi belirler.
b3713569266
b3713569266alıntı yaptı3 ay önce
Kendine çekidüzen verme

Kendi iç hallerini, dürtülerini ve kaynaklarını yönetmek (Bkz. 5. Kısım)

• Özdenetim: Yıkıcı duygu ve dürtüleri kontrol altında tutmak

• Güvenilirlik: Doğruluk ve dürüstlük standartlarını korumak

• Vicdanlılık: Kişisel edimlerin sorumluluğunu üstlenmek

• Uyumluluk: Değişim karşısında esneklik
b3713569266
b3713569266alıntı yaptı3 ay önce
Özbilinç

Kendi iç hallerini, tercihlerini, kaynaklarını ve sezgilerini bilmek (Bkz. 4. Kısım)

• Duygusal bilinç: Kendi duygularını ve bu duyguların etkilerini tanımak

• Doğru özdeğerlendirme: Kendi güçlü yanlarını ve sınırlarını bilmek

• Özgüven: Kendi değerini ve yeteneklerini güçlü biçimde duyumsamak
b3713569266
b3713569266alıntı yaptı3 ay önce
Duygusal Yeterlilik Çerçevesi

Kişisel Yeterlilik

Bu yeterlilikler kendimizi idare etme şeklimizi belirler.
b3713569266
b3713569266alıntı yaptı3 ay önce
Duygusal zekâmız, bu zekâ türünün beş unsurunu –özbilinç, motivasyon, kendine çekidüzen verme, empati ve ilişkilerde ustalık– temel nitelikteki pratik becerileri öğrenme potansiyelimizi belirler. Duygusal yeterliliğimiz ise, işbaşındaki yeteneklerimize bu potansiyelin ne kadarını aktarabildiğimizi gösterir. Örneğin, müşterilere hizmet etmekte başarılı olmak, empatiye dayalı duygusal bir yeterliliktir. Aynı şekilde, güvenilirlik de, kendine çekidüzen verme ya da dürtü ve duyguları iyi idare edebilmeye dayalı bir yeterliliktir. Müşteri hizmeti ile güvenilirlik, kişilerin yaptıkları işte göze çarpmalarını sağlayabilecek yeterliliklerdir.
b3713569266
b3713569266alıntı yaptı3 ay önce
Başarılı olmak için gereksinim duyduğunuz beceriler entelektüel beygirgücüyle başlar; ama
b3713569266
b3713569266alıntı yaptı3 ay önce
kişilerin yeteneklerinden sonuna kadar yararlanabilmeleri için duygusal yeterliliğe de ihtiyaçları vardır. İnsanlardan tam verim alamamamızın nedeni duygusal yetersizliktir.”
b3713569266
b3713569266alıntı yaptı3 ay önce
“Bu kadar tedirgin olduğunda, bilişsel karmaşıklıkla başa çıkma –akıl yürütme– becerisi zayıflıyordu.”

Kısacası, kontrol edilemeyen duygular akıllı insanları aptallaştırabilir.
b3713569266
b3713569266alıntı yaptı3 ay önce
mek için mülakat yöntemine başvuran bir araştırmacı, bu yöneticinin en yüksek kapasite düzeyinde –”altıncı düzeyde”– olduğunu belirledi. Kuramsal olarak, global bir firmanın yürütme kurulu başkanı ya da bir ülkenin başbakanı olabilecek derecede akıllı biriydi.17 Ancak mülakat sırasında konu dönüp dolaşıp, bir önceki işinden ayrılmak zorunda kalmasına yol açan nedene geldi: Astlarıyla yüzleşmeyi ve onları kötü performanslarından sorumlu tutmayı başaramadığı için kovul‍
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)