Kitaplar
Vladimir Lenin

Devlet ve Devrim

Marx, kendi buluşlarından söz ederken, insanlığa ve insan düşüncesinin gelişmesine katkısını devlet sorunuyla bağlantısı içinde ortaya koymaktadır: «Benim yeni olarak yaptığım şey, 1) sınıfların varlığının, üretimin tarihsel gelişme evrelerinden başka bir şeye bağlı olmadığını; 2) sınıflar savaşımının zorunlu olarak proletarya diktatörlüğüne götürdüğünü; 3) bu diktatörlüğün kendisinin de bütün sınıfların ortadan kalkmasına ve sınıfsız bir toplumun kurulmasına geçişten başka bir şey oluşturmadığını tanıtlamak oldu…»
Marx'ın burada yaptığı, kuşkusuz ne artı-değer teorisini ne de diyalektik materyalizmi önemsizleştirmektir; ama kendi öğretisini burjuvazinin en değerli düşünürlerin öğretilerinden özünde ayıran şeyi ve üstelik kendi devlet öğretisinin özünü vurgulamaktır.
Lenin işte bu öğretiyi, hayranlık verici bir biçimde, sınıf mücadelesi pratiğinin deneyleri içinde geliştirilme aşamalarıyla birlikte, “Devlet ve Devrim” adlı eserinde tüm yönleriyle özetlemiştir. Bugünün Türkiyesi'nde “Devlet ve Devrim”i yayınlamanın önemini ise yine Lenin'den okuyabiliriz "…asıl 'devlet' işleri kapalı kapılar ardında, bakanlıklar, kalem odaları ve kurmaylıklar tarafından yürütülür. Parlamentolarda yalnızca, 'sıradan halk'ı aldatmak için lafazanlık yapılır.”
150 yazdırılmış sayfalar
Tercüman
Tonguç Ok
Bunu zaten okudunuz mu? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
👍👎

Alıntılar

  nurzdmralıntı yaptı3 yıl önce
  Engels, devlet olarak adlandırılan bu “erk” kavramını açıklığa kavuşturur; toplumun içinden doğan fakat kendisini toplumun üzerinde konumlandıran ve giderek ona yabancılaşan bir erk. Bu erki oluşturan başlıca şeyler nedir? Emrinde hapishaneler vs. bulunduran silahlı insanlardan oluşan özel birlikler.
  nurzdmralıntı yaptı3 yıl önce
  Marx’a göre, eğer sınıfları uzlaştırmak mümkün olsaydı devlet ne ortaya çıkabilir ne de varlığını sürdürebilirdi. Dar kafalı, küçük burjuva profesör ve yazarlara göre ise devlet tam da sınıfları uzlaştırmaktadır; üstelik bunu söylerken sık sık Marx’a atıfta bulunurlar! Marx’a göre devlet, sınıf egemenliğinin bir aracıdır, bir sınıfın bir başka sınıfı baskı altına almasının bir aracıdır; sınıflar arasındaki çatışmayı yumuşatarak bu baskıyı onaylayıp meşrulaştıran ve kalıcılaştıran “düzen”in kurulmasıdır. Küçük burjuva siyasetçilere göre ise düzen tam da sınıfların uzlaştırılması demektir, yoksa bir sınıfın başka bir sınıf tarafından baskı altına alınması değil. Çatışmayı ılımlılaştırmak da sınıfları uzlaştırmak anlamına gelir, yoksa ezilen sınıfları, ezenleri alaşağı edecek belirli mücadele araç ve yöntemlerinden yoksun bırakmak değil.

Kitap raflarında

  ozturkezgi
  Lenin
  • 5
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)