Kitaplar
Eric Hobsbawm

Yeni Yüzyılın Eşiğinde

İki dünya savaşı ve ardından yaşanan Soğuk Savaş'ın damgasını vurduğu «Kısa Yirminci Yüzyıl»ın bitiminin habercisi, Sovyetler Birliği'nin çöküşü ile serbest piyasa fundamentalizminin iflası oldu.

Bu yüzyılda kapitalist ekonominin sıkça yaşadığı krizlere, 90'lardaki milliyetçi kalkışmalar ve etnik boğazlaşmalar eşlik etti.

Eski dengelerin altüst olmasıyla birlikte kuralsızlık ve belirsizliğin egemen olduğu, zenginle yoksul arasındaki uçurumun akıl almaz derecede derinleştiği yeni bir çağa girildi.

SSCB ve Doğu Bloku'nun çözülüşünün, büyük insan kitleleri üzerinde tahmin edilenden çok daha yıkıcı bir etki yarattığı artık daha açık görülebilse de, serbest piyasa tapınmacılığını temel alan küreselleşme retoriği hâlâ zihinleri bulandırmaya devam ediyor.

Politikanın depolitizasyonu bu yeniçağın başat özelliklerinden biri. İnsanlığı yirmi birinci yüzyılda bekleyen devasa sorunlar yumağı da önceki kısa yüzyılda yaşananların bakiyesi bir bakıma.

Tarih, bu sorunların nasıl çözülebileceğine, bizi gelecekte nasıl bir dünyanın beklediğine ilişkin olarak öngörülerde bulunmamızı sağlayabilir, ama analitik ve bütünsel bir yaklaşım benimsenmesi koşuluyla.

Tarihsel olgular bağlamında görüntü ile gerçeklik arasındaki ayrımı ortaya çıkarmaksa bu olgulara donmuş/birbirinden yalıtık birimler olarak bakmamakla başarılabilir.

Çağımızın en önemli tarihçilerinden Eric Hobsbawm da bu söyleşide neredeyse yirminci yüzyılla yaşıt entelektüel birikimini, geçmişten geleceğe uzanan o kesiksiz çizgide, büyük bir sorgulayıcı güce dönüştürüyor.

Kuşatıcı bakış açısıyla tekil görüngüleri yerli yerine oturtuyor, olguların aslını astarını ortaya döküyor. Ve sis çanını tüm bir insanlık için -belki de son kez— çalıyor…
193 yazdırılmış sayfalar
Yayınlanma yılı
2010
Bunu zaten okudunuz mu? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
👍👎

İzlenimler

  nurzdmrbir izlenim paylaşıldıgeçen yıl
  🎯Değer

  5.8.21

Alıntılar

  nurzdmralıntı yaptıgeçen yıl
  , korunaklı ve dışa kapalı dünyadan çıkıp insan türünün büyük çoğunluğunun yaşadığı büyük dünyaya, o korunaksız ve rahat yüzü görmeyen dünyaya girmek, hayal gücünü müthiş bir şekilde zorlamayı gerektirmektedir.
  nurzdmralıntı yaptıgeçen yıl
  sonunda birer antikomünist olan o eski komünistler kervanına katılmak istemiyordum.
  nurzdmralıntı yaptıgeçen yıl
  herhangi bir tarafta yer almaya götürecek ya da bir akademisyen olarak vicdanımda çatışma yaratacak tartışmalardan uzak durdum.
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)